Mavi Kod nedir?

Kod Sistemleri genel olarak, sağlık kurumlarında, acil uzman müdahalesi gerektiren olaylarda uzmanlarınızın hızlı müdahalelerine imkan veren erken diğer adlarıyla acil uyarı, acil çağrı ve yönlendirme sistemleridir. Bu sistemlerin ana amacı, olay anında kısa sürede yapılması gerekenler için ortak bir kurum anlayışı sağlamaktır.

Mavi Kod Sistemi, bir hastanın ya da kurum personelinin solunumsal veya kardiyak arresti durumunda, eldeki çok kısıtlı zamanı hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu sağlamayı amaçlar. En başarılı mavi kod resüsitasyon sonuçları için kullanacağınız uyarı sistemi teknolojisi kadar, mavi kod sorumlularınız, prosedürünüz, kullanılacak ekipmanınız ve tüm personelinizin eğitimi ve bilgilendirilmesi de önemlidir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Daire Başkanlığının yayınladığı Hizmet Kalite Rehberinde hastanenizin mavi kod çözümü için su noktaların dikkate alınması gerektiği belirtiliyor:

Mavi Kod Prosedürü, kalite birimi tarafından hastane yapısına göre ve tercih edilen mavi kod sistemine göre hazırlanmalıdır.

Mavi Kod Ekibi, hastanede Kardiyo Pulmaner Resüsitasyon (CPR) konusunda deneyimli ve eğitimli uzman hekim ve hemşirelerden oluşur. Mavi Kod ekibi, Anestezi uzmanı, Kardiyolog uzmanı (veya dahiliye uzmanı) ve acil servis hemşiresinden oluşabilir.

Acil Müdahale Ekipmanını içeren acil müdahale arabalarının doğru ve hızlı ulaşılabilir noktalarda olması gerekir.

Mavi Kod Sistemi (olay kayıtları ve performans raporlamalarına sahip) sistemin kalbini oluşturur.

Seçilecek olan sistem genel anlayışı sağlar ve prosedüre yön verir.

Mavi Kod Sistemi kararı için:
Mavi Kod Durumu Başlatma Yöntemi olarak Hastanenin Dahili Telefon Sisteminde, Alo Ambulans 112 servisi gibi hastane dahilinde 2222 nolu dahili telefon, mavi kod Dahili telefon numarası belirlenir. Mavi kod durumu oluştuğunda bu telefon numarası çevrilerek durum başlatılır.

Mavi Kod Ekibine Mesaj İşletim Yöntemi olarak:
Pager Sistemi: Mavi kod ekibi elemanlarında bulunan cep telefonunun yarısı büyüklüğündeki cihazlara, durum sonrasındaki 5 saniye içinde iletilen SMS benzeri mesajlar ile acil durum yönlendirmesi yapılır. Vakaya müdahale eden her bir personele ve pagera ayrı birer çağrı sonlandırma kodu gelir. Kendi kodunu girmeyen personelin çağrısı açık kalır.

Yazılım Kayıt ve Raporlamaları'nda ise:

  • Her bir mavi kod durumunun zaman, olay yeri ve yönlendirme bilgileri kayıt altına alınmaktadır.
  • Tüm mesajlar sorumlulukların tespiti için kayıt altına alınmaktadır.
  • Kalite iyileştirmesi amacı ile tatbikatlarda ve kullanımda müdahale süreleri ve mavi kod durumu müdahalelerini içeren bildirim formları bulunmaktadır.
  • Çeşitli performans raporlamaları yapılabilmektedir
  • Acil Uyarı sisteminde bir kod oluşması durumunda hastane başhekimine veya yönlendireceği bir dahili veya harici telefona, cep telefonuna hastanede Mavi veya diğer kodların oluştuğuna dair sesli uyarı gönderilir.
  • Hastane yönetiminin talep ettiği bir e-posta adresine günlük, haftalık ve aylık e-posta gönderilir.
  • Tüm raporlar, gerek hastane içerisinden gerekse hastane dışında yetkilendirme modülü ile intranet ve internetten grafiksel ve istatiksel olarak alınabilir, yazdırılabilir.
  • Yönetimin talebi ve onayı doğrultusunda, Acil Uyarı vakaları Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Bakanlığı'na otomatik olarak rapor gönderebilir.